Eğitim
Giriş Tarihi : 06-04-2022 15:45   Güncelleme : 06-04-2022 15:45

Yüksek Lisans Tez Aşamasında Olup, Normal-Azami Öğrenim Süresi Dolacak Öğrenciler İçin ÖNEMLİ DUYURU!!!

Yüksek Lisans Tez Aşamasında Olup, Normal-Azami Öğrenim Süresi Dolacak Öğrenciler İçin ÖNEMLİ DUYURU!!!

Yüksek Lisans Tez Aşamasında Olup, Normal-Azami Öğrenim Süresi Dolacak Öğrenciler İçin ÖNEMLİ DUYURU!!!

Enstitümüz tezli yüksek lisans programların da, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarıyla dört yarıyıllık normal öğrenim süresini veya altı yarıyıllık azami öğrenim süresini (Bilimsel Hazırlık, Kayıt Dondurma ve Ek Süre hariç) tamamlayan öğrencilerimizin tez danışmanlarının en geç 24 Haziran 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar tezin word halini tez kontrol e-mail adreslerine göndermeleri gerekmektedir. 

Bu tarihten sonra gönderilen tezler kabul edilmeyecektir.

Tezli yüksek lisans öğrencilerine ekte yapılan Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurunun Ana Bilim Dalınızda görevli tez danışmanlarına yapılması hususunda gereğini rica ederim.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Tez Kontrol adresleri için tıklayınız.

2- Tez Savunma sınavına; derslerini ve yüksek lisans seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 ve üzeri olan öğrencilerimiz girebilirler.

3- Tez savunma sınavına girecek öğrencilerimizin yayın şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yayın şartı için tıklayınız. 

4- Tez önerisini Enstitü sekreterliğine danışmanı vasıtasıyla teslim etmeyen öğrencilerin tezleri bitse bile tez savunma sınavına giremeyeceklerdir.

5- Dört yarıyıllık normal öğrenim süresi içerisinde tezlerini 24 Haziran 2022 tarihine kadar bitiremeyip, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına uzatan öğrencilerimizin uzatma dönemi için bir ders ücreti ödemeleri gerekmektedir. (Uzatma alınan dönem için ödenecek ücrete indirim uygulanmayacaktır.) 

Bu durum ikinci uzatma dönemi olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı içinde geçerli olacaktır.

6- Altı yarıyıllık azami öğrenim süresi içerisinde tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

7- Tezi hakkında tez kontrol adreslerinden düzeltme kararı verilen öğrencilerin, düzeltme işlemlerini en geç 3 gün içerisinde yaparak tekrar tez kontrol adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre;

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı şartlarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitümüz tezli yüksek lisans programların da, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarıyla dört yarıyıllık normal öğrenim süresini veya altı yarıyıllık azami öğrenim süresini (Bilimsel Hazırlık, Kayıt Dondurma ve Ek Süre hariç) tamamlayan öğrencilerimizin tez danışmanlarının en geç 24 Haziran 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar tezin word halini tez kontrol e-mail adreslerine göndermeleri gerekmektedir. 

Bu tarihten sonra gönderilen tezler kabul edilmeyecektir.

Tezli yüksek lisans öğrencilerine ekte yapılan Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurunun Ana Bilim Dalınızda görevli tez danışmanlarına yapılması hususunda gereğini rica ederim.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Tez Kontrol adresleri için tıklayınız.

2- Tez Savunma sınavına; derslerini ve yüksek lisans seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 ve üzeri olan öğrencilerimiz girebilirler.

3- Tez savunma sınavına girecek öğrencilerimizin yayın şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yayın şartı için tıklayınız. 

4- Tez önerisini Enstitü sekreterliğine danışmanı vasıtasıyla teslim etmeyen öğrencilerin tezleri bitse bile tez savunma sınavına giremeyeceklerdir.

5- Dört yarıyıllık normal öğrenim süresi içerisinde tezlerini 24 Haziran 2022 tarihine kadar bitiremeyip, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına uzatan öğrencilerimizin uzatma dönemi için bir ders ücreti ödemeleri gerekmektedir. (Uzatma alınan dönem için ödenecek ücrete indirim uygulanmayacaktır.) 

Bu durum ikinci uzatma dönemi olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı içinde geçerli olacaktır.

6- Altı yarıyıllık azami öğrenim süresi içerisinde tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

7- Tezi hakkında tez kontrol adreslerinden düzeltme kararı verilen öğrencilerin, düzeltme işlemlerini en geç 3 gün içerisinde yaparak tekrar tez kontrol adreslerine göndermeleri gerekmektedir.

İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre;

(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı şartlarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

.