Teknoloji
Giriş Tarihi : 07-06-2021 23:22   Güncelleme : 07-06-2021 23:22

YÖK Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı Sektör Eşleşmesi Toplantısı İTÜ’de Yapıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi, YÖK Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı Sektör Eşleşmesi Toplantısı”na ev sahipliği yaptı

YÖK Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı Sektör Eşleşmesi Toplantısı İTÜ’de Yapıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi, YÖK Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı Sektör Eşleşmesi Toplantısı”na ev sahipliği yaptı. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile araştırma ve aday araştırma üniversitesi rektörleri katıldı.

“Eşleştirilen alanlar sayesinde çalışmalarımızın katma değeri daha da yükselecek”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, araştırma üniversiteleri için çok önemli bir dönüm noktasında olduklarını, YÖK önderliğinde oluşturulacak sektörel eşleştirmeler, işbirlikleri, iş modelleri sayesinde hem araştırma üniversitelerinden bilgi akışının çok daha hızlı gerçekleşeceğini hem de yapılan çalışmaların katma değerinin çok daha yüksek olacağını söyledi. İTÜ’nün Ar-Ge, inovasyon ve işbirliklerine her zaman önem verdiğini belirten Koyuncu, “Edindiğimiz ‘birlikte çalışma kültürü’ sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya paydaşlarımızla birlikte Yüksek Öğretim Kurulumuzun da önderliğinde imza attık.

Dr. Yekta Saraç, Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi’ne ilişkin, “YÖK tarafından araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin belirlenen ihtisas alanlarıyla ilgili enstİTÜ, ortak araştırma merkezi, merkez, bölüm kurmaları teşvik edilecektir. Üniversitenin büyüme rotasında ve kadro taleplerinde bu rapor dikkate alınacaktır. Aynı ihtisas alanındaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir,” dedi.

Yeni YÖK olarak hayata geçirdikleri ve en fazla önem verdikleri ana projelerden birinin üniversitelerin ihtisaslaşması olduğunu belirten Saraç, bu yolda önemli mesafeler katettiklerinin altını çizdi. Bu konunun bir ayağının, ihtisaslaşan üniversitelerin, diğer ayağının da ihtisas alanlarının belirlenmesi olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Yekta Saraç sözlerini şöyle sürdürdü: “İhtisaslaşmada iki nokta öne çıkar. Birincisi, bu ihtisas alanlarının ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda yer alan hedefleri ve bilim hayatımızın öncelikleri dikkate alınarak oluşturulması. Diğer önemli nokta da belirlenen üniversitelerimizin bu öncelikli alanlardaki yetkinlikleridir.

Bunun için bu ve benzeri tüm belirleme ve destekleme faaliyetlerimizde liyakat ve ehliyeti bir düstur ve en önemli faktör olarak belirledik. Bugünkü toplantımızın konusu olan kalkınma planındaki öncelikli sektörler ile araştırma üniversitelerinin eşleştirilmesinde de aynı yöntemi izledik.”

On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan, “Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu işbirlikleri desteklenecektir,” hedefine vurgu yapan Saraç; söz konusu sektörlerin kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrik teçhizatı, otomotiv, raylı sistem araçları ve gıda arzı güvenliği olduğunu, ayrıca bunların alt alanlarını da belirlediklerini kaydetti.

Sektörlerle eşleştirilen üniversitelerin yetkinlikleri ve kapasiteleri ortaya konuldu

Prof. Dr. Saraç, daha sonraki aşamada bu sektörlerle eşleştirilecek üniversitelerin alan sektör bazında belirlenmesi gerektiğini belirterek, “Bunun için yeni YÖK’ün ana projelerinden olan ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması projesi neticesinde Türk yükseköğretim sisteminde yer alan ‘araştırma üniversiteleri’ üzerinde bir çalışma yapılması ve üniversitelerimizin yetkinlikleri, kapasitelerinin ortaya konulması icap ediyordu.

Elbette alan eşleştirmeleri yapılırken üniversitelerimizin fikirlerinin ve tercihlerinin de alınması önemliydi, bu minvalde onların tercihlerini de aldık. Üniversitelerimizden tercihleri alındıktan sonra her bir rektörümüzle ayrı ayrı görüşmeler yapıldı,” ifadelerini kullandı.

“Eşleştirilen alan ve üniversiteler”

On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan tüm sektörlerin eşleştirildiği alan ve üniversiteleri şu şekilde sıralandı:

Kimya: İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Ankara, Selçuk, ODTÜ, Gazi ve Gebze Teknik.

İlaç: Ankara, Hacettepe, Ege, Erciyes, İstanbul ve İstanbul Cerrahpaşa.

Tıbbi cihaz: Boğaziçi, Hacettepe, Gazi, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa.

Elektronik: Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik, Gebze Teknik ve İzmir Yüksek Teknoloji.

Otomotiv ve raylı sistemler: Yıldız Teknik, Gebze Teknik, İTÜ, Çukurova, Boğaziçi, Uludağ ve ODTÜ.

Makine ve elektrikli teçhizat: Yıldız Teknik, Gazi, İTÜ, Çukurova, ODTÜ, Selçuk, İstanbul Cerrahpaşa, Erciyes, Boğaziçi.

Gıda arz güvenliği: Ankara, Erciyes, Çukurova, Ege, Uludağ, Hacettepe, Selçuk, İstanbul.

“Üniversitelerimizin belirlenen ihtisas alanlarıyla ilgili enstİTÜ, merkez, bölüm kurmaları teşvik edilecek”

On Birinci Kalkınma Planı’na göre yapılan bu eşleştirmelerin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na iletileceğini aktaran Saraç, böylece gelecek yıllarda yapılacak yatırım programlarındaki karar alma süreçlerinde üniversitelerin uzmanlık alanlarının dikkate alınmasının sağlanacağını belirtti.

Prof.

Saraç, Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi’ne ilişkin, “YÖK tarafından araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin belirlenen ihtisas alanlarıyla ilgili enstİTÜ, ortak araştırma merkezi, merkez, bölüm kurmaları teşvik edilecektir. Üniversitenin büyüme rotasında ve kadro taleplerinde bu rapor dikkate alınacaktır. Aynı ihtisas alanındaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir. Bu çalışmanın bir dolaylı sonucu da yeni YÖK’ün Türk yükseköğretimine kazandırmış olduğu ‘araştırma üniversitesi’ olgusu, zaman geçtikçe daha da oturmakta, kalkınma planlarında dikkate alınan bir ölçüt olmaktadır. Bu da söz konusu üniversitelerimize elbet daha da farklı misyon ve mesuliyetler yüklemektedir. Sistem artık başarıya endeksli bir şekilde gelişmektedir,” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Yekta Saraç’ın konuşmasının ardından sunumlara geçildi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin On Birinci Kalkınma Planı’ndaki Öncelikli Sektörler ve Alt Alanlarla Eşleştirilmesi” başlıklı sunumunu yaptı.

Dr. Hasan Mandal ise “Üniversiteler ile Alan Eşleştirmesinde İzlenen Yöntem” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata’nın “Uluslararası Sıralamalarda Üniversitelerimizin Görünürlüğü Nasıl Artırılabilir? İTÜ Deneyimi” başlıklı sunumu ile program sona erdi..