Eğitim
Giriş Tarihi : 01-02-2021 16:47   Güncelleme : 01-02-2021 16:47

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çalıştayı Tamamlandı

3 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çalıştayı’na farklı ülkelerden araştırmacılar katıldı

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çalıştayı Tamamlandı

3 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çalıştayı’na farklı ülkelerden araştırmacılar katıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in teşrif ederek açılış konuşmasını yaptığı çalıştayı çok sayıda araştırmacı ve dinleyici takip etti.

Rektörümüz konuşmasında yabancı öğrencilerin Türkiye’ye ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek Üniversite olarak bu öğrencilerin eğitimine ve Türkçenin öğretilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Bu çerçevede İMÜ TÖMER’in daha etkin bir şekilde çalışması için her türlü desteği verdiklerini belirtti. Ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muharrem Dayanç yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili deneyim ve görüşlerini dinleyicilere aktardı.

İki oturumdan oluşan bildiriler bölümünün ilki İMÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Koçak’ın sunumuyla başladı ve oturumlarda sırasıyla şu bildiriler sunuldu:

I. Oturum:

1.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Bir Kurum Olarak İMÜ TÖMER Örneği”,

2.“TÖMER’lerde Verilen Sertifika Programları ve Nitelikleri”, Doç. Dr. Yakup YILMAZ

3.“Çevrimiçi Ortamda Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi: Zorluklar ve Fırsatlar”, Doç. Dr. Elena OGANOVA (Moskova Devlet Üniversitesi, Rusya).

4.“Yabancılara Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitimin Kullanımı”, Arş. Gör. Muhammet CAN

5.“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Arapça Anadilli Öğrencilerin Yazılı Anlatımdaki Dilbilgisi ve İmla Hatalarının Tahlili”, Arş. Gör. Mehmet SAVAN .

II. Oturum:

1.“Dil-Kültür İlişkisi ve Bulgaristan’da Türkçe Öğretimine Etkisi”, Dr. Öğr. Üyesi Abidin KARASU

2.“Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Boşnak Öğrencilerin Deyimleri Öğrenmekte Çektiği Zorluklar”, Dr. Mirza BAŠIĆ (Zenica Üniversitesi, Bosna-Hersek).

3.“Sözlü Becerilerin Ölçme ve Değerlendirilmesinde İşlevsel Yaklaşım”, Öğr. Gör. Banu ÖZER-GRIFFIN (Cornell University, ABD).

4.“Evrensel Dilbilgisi Teorisi ve İkinci Dil Edinimi”, Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZBAY .

Çalıştay, bildirilerin sunumunun ardından yapılan değerlendirme ve soru-cevaplarla sona erdi. İMÜ TÖMER ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü her geçen gün önemi daha da iyi anlaşılan yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki ortak akademik çalışmalarını sürdürecektir.