Eğitim
Giriş Tarihi : 01-02-2021 15:51   Güncelleme : 01-02-2021 15:51

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Tayyar ALTIKULAÇ’ın “Daniel Alan Brubaker’e Reddiye” Adlı Eseri IRCICA Tarafından Yayınlandı

Dr

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Tayyar ALTIKULAÇ’ın “Daniel Alan Brubaker’e Reddiye” Adlı Eseri IRCICA Tarafından Yayınlandı

Dr. Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanmış olan bu eser Daniel Alan Brubaker’in Corrections in early Qur’an Manuscripts: Twenty (Lovettsville: Think and Tell Press, 2019) başlığıyla yayınlanan iddialarına cevap oluşturmaktadır. Brubaker’in kitabı, Kur’an ilimleri ve Kur’an tarihi konularına vakıf olmayan bazı araştırmacıların Kur’an nüshalarındaki kâtip sehivleri üzerinde sonradan yapılmış düzeltmeleri Kur’an’ın asıl metninde yapılmış değişiklikler olarak algılama temayülleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Brubaker söz konusu kitabında çeşitli nüshalardaki kâtip sehivlerinin düzeltmelerinden yirmi örneği sunarak bunları, Kur’an’ın asıl metninde yapılmış olabilecek değişikliklerin muhtemel delilleri olarak yorumlamakta olup bilgi eksikliği, tahlil ve metot yanlışlıkları barındırmaktadır. Dr. Tayyar Altıkulaç’ın bu çalışması Brubaker’in verdiği düzeltme örneklerinin her birini tek tek değerlendirmekte, Kur’an-ı Kerim’in mevsukiyetine gölge düşürmeyi amaçlayan Brubaker’in eseri gibi denemelerin başarısızlığa mahkûm olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Dr. Tayyar Altıkulaç’ın bu çalışmasının bir kaynak ve referans kitap olarak hizmet edeceğine ve bu alandaki yayınlara değerli bir katkı oluşturacağına inanıyoruz.