Teknoloji
Giriş Tarihi : 18-05-2021 22:56   Güncelleme : 18-05-2021 22:56

ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNDEN FİLİSTİN İÇİN ADALET VE İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin rektörleri, yayımladıkları bildiriyle, İsrail saldırısı altındaki Filistinliler için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı

ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNDEN FİLİSTİN İÇİN ADALET VE İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin rektörleri, yayımladıkları bildiriyle, İsrail saldırısı altındaki Filistinliler için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı. Türkiye’deki 189 üniversitenin rektörünün imzasının bulunduğu bildiri, OSTİM Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edildi.

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, çevrimiçi katılım sağladığı toplantıda verdiği mesajda, “Bugün hepimizin şahit olduğu, üstelik tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir vahşet ve zulüm var. Ve bu zulüm, çocuk, kadın, yaşlı dinlemeden masum halkın üzerine ölüm olarak yağıyor. Filistin halkı, sistemli bir biçimde yok edilmeye çalışılıyor. Oysa vicdan taşıyan her bireyin buna karşı durması ve ses yükseltmesi gerekir. Çünkü, bu yapılanlar kesinlikle kabul edilemezdir. İnsan olarak en öncelikli vazifemiz, herkesin gözü önünde pervasızca yapılan bu vahşete karşı durmak ve yapılan her türlü zulmün karşısında sessiz kalmamaktır. Çünkü ancak bir arada olursak sesimizi duyururuz; çünkü ancak birlik olursak güçlü olur ve zalime bu sayede karşı dururuz.

İnsan aklı, vicdanı ve sağduyusu; tarih boyunca böylesi büyük insani sorunlar karşısında hep üzerine düşeni yaptı ve zalimin karşısında durarak ona engel oldu. Bugün de böyle olacağına inancımız tamdır. Bizler; bu zulmün karşısında herkesi ses yükseltmeye, tüm uluslararası karar alıcıları bir an bile yitirmeden bu insanlık dışı saldırıların önünü kesmek adına gerekli yaptırımları uygulamaya davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Filistin için Adalet ve İnsan Hakları Çağrısı bildirisini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygulamalara, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır.

İnsan haklarını umursamayan İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir.

Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz:

Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir.

Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur.

Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail’in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz.

Bu bildiride imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinlilere yapılan saldırıların sonlandırılması için arabuluculuk dâhil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Açıklamanın tamamını izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=8lB97K9cRAM&ab_channel=OST%C4%B0MTeknik%C3%9Cniversitesi

.