Teknoloji
Giriş Tarihi : 17-07-2021 03:53   Güncelleme : 17-07-2021 03:53

Türkiye’de darbelerin sosyo-politiği panelle ele alındı

Türkiye’de darbelerin sosyo-politiği panelle ele alındı İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak ‘’Türkiye’de Darbelerin Sosyo-Politiği ve 15 Temmuz’’ konulu bir panel gerçekleştirildi

Türkiye’de darbelerin sosyo-politiği panelle ele alındı

Türkiye’de darbelerin sosyo-politiği panelle ele alındı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak ‘’Türkiye’de Darbelerin Sosyo-Politiği ve 15 Temmuz’’ konulu bir panel gerçekleştirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yavuz Çilliler’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Mumyakmaz, ‘’Türkiye’de Darbe Geleneği ve 15 Temmuz’’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Mumyakmaz konuşmasında tarihsel perspektif ışığında özellikle asker ve reaya olmak üzere iki toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne nasıl bir bürokratik gelenek intikal ettiği konusunda açıklamalarda bulundu. Bürokratik vesayet kavramı çerçevesinde sürdürdüğü konuşmasında Mumyakmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin hem 1960 ve 1980 darbeleri ile olan sosyo-politik bağlantısı hem de bu darbelerden ayrılan yönleri üzerinde durdu. 
 

“BİR İŞGAL TEŞEBBÜSÜDÜR”
 

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Gökberk Yücel ‘’Devletin Ontolojik Güvenliğine Tehdit Olarak Fetullahçı Terör Örgütü’’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Yücel, klasik güvenlik anlayışında devletin sınır güvenliği ve egemenlik hakları gibi konular ele alınırken, ontolojik güvenlik anlayışının inanç, değer sistemleri ve ulusal kimlik gibi konuları içerdiğini belirterek, FETÖ’nün devlet kurumları (adliye, harbiye vb.) arasında çatışma yaratması bakımından Türk devlet yapısına ve geleneğine açık bir tehdit olduğunu belirtti. Yücel bu bağlamda 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbelerden farklı olarak devlet sistemini, toplumun değerler sistemini ve ülkenin ulusal bütünlüğünü hedeflemesi bakımından bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı. Yücel ayrıca FETÖ’nün küresel güçler tarafından kullanılan vekalet savaşı unsurlarından biri olduğunu da belirtti. 
 

“FARKLI SALDIRI METOTLARINI EŞ ZAMANLI KULLANAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ”
 

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Emre Gündoğdu ‘’Hibrit Terör Tehdidi Bağlamında 15 Temmuz Darbe Girişimi’’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Gündoğdu konuşmasında FETÖ’nün geçmişteki terör örgütlerinden farklı olarak birçok saldırı metodunu eş zamanlı kullanan bir terör örgütü olduğunu belirtti. FETÖ’nün, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi/bürokratik, ekonomik ve sosyal/kültürel güvenliğini eş zamanlı olarak hedef aldığını belirten Gündoğdu, FETÖ’nün kara propaganda gerçekleştirme, casusluk faaliyetinde bulunma, suikastlar gerçekleştirme vb. gibi faaliyetler yürütmesi bakımından çok boyutlu örgütsel araçlar kullanan bir terör örgütü olduğunu vurguladı.