Eğitim
Giriş Tarihi : 09-11-2021 11:45   Güncelleme : 09-11-2021 11:45

Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu Gerçekleştirildi

Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu Gerçekleştirildi

Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu Gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 02-03 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da “Türk Dünyasının Manevi Liderleri” sempozyumunu düzenledi. 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı aynı zamanda da Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahi Evran yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle düzenlenen sempozyum, 20 akademisyenin katılımıyla gerçekleşti. Türk tarihinin ilk dönemlerinden başlayarak Osmanlı Dönemi’ni de içine alacak şekilde tespit edilen manevi büyüklerin tanıtılması, hatırlanması ve bu büyükler hakkında farkındalık yaratılmasının amaçlandığı sempozyumda, başta Hz. Muhammed’in manevi önderliği olmak üzere on altı manevi büyüğümüz anıldı.

 Sultanbeyli Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen sempozyumun açılış oturumu, Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Sempozyumun açılış konuşmalarını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Prof. Dr. Okan Yeşilot ve Sultanbeyli Belediye Başkanı, Hüseyin Keskin yaptı. Sonrasında açılış oturumuna geçildi. “Hz. Muhammed ve Türkler” başlığıyla gerçekleşen açılış oturumunun başkanlığı, Prof.

Mustafa Fayda tarafından yapıldı. Bu oturumda, Prof. Dr. Gülgûn Uyar, “Hz. Muhammed’in Önderliği, Doç. Dr. Osman Sezgin Kültürel Psikoloji Açısından Türklerde Peygamber (Hz. Muhammed) Sevgisi” adlı bildirilerini sundular. Açılış oturumu, Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın değerlendirme konuşmasıyla son buldu.

Aynı gün öğleden sonra Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Kongre Merkezi’nde gerçekleşen birinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Okan Yeşilot yaptı. Bu oturumda Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Oğuz Kağan Kimdir?”, Prof. Dr. Ali Duymaz “Dede Korkut’un Kadim Bilgeliğine Dair Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, “Turanlı Bir Aydın ve Devlet Adamı Olarak Yusuf Has Hacib”, Doç. Dr. Yusuf Avcı, “Kaşgarlı Mahmud’un Divân ü Lügati’t Türk’teki Sosyal Kişiliği” Abdülkadir Özcan, “Akşemseddin: Fethin Manevi Mimarı” adlı bildirilerini sundular. 

3 Kasım 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ikinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Seyfettin Erşahin yaptı.  Prof. Dr. Murtaza Bedir, “İslam Kültür ve Medeniyetinde Hukuk İlminin Mimarı: Ebu Hanife Numan B Sabit”, Prof.

Ahmet Ak, “Türk- İslam Medeniyetinin Mimarlarından İmâm Mâtürîdi, Dr. Hayati Bice, “Yesevi Mesajını 21. Yüzyıla Taşımak, Prof. Dr. Reşat Öngören, “İlk Kaynakları Işığında Mevlânâ’nın Farklı Biyografileri”, Prof. Dr. Hayati Develi, “Yunus Emre” adlı bildirilerini sundular. Üçüncü oturum, Prof. Dr. Ali Duymaz başkanlığında gerçekleştirildi. Prof. Dr. Seyfettin Erşahin “Türk Dünyasının Manevi Liderlerinden Şeyh Edebali”, Prof. Dr. Ramazan Biçer- Ferihan Çakar, “Balkanların Manevi Mimarı: Sarı Saltuk, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Hamarat, “Efsanelerde Yaşatılan Manevi Bir Lider: Hacı Bayram Veli” adlı bildirilerini sundular.              

Dördüncü oturumun başkanlığı Prof. Dr. Murtaza Bedir tarafından gerçekleştirildi.  Prof. Dr. Necdet Tosun, “Hoca Bahâeddin Nakşbend ve Tasavvuf Anlayışı”, Prof. Dr. Mefail Hızlı, “Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde Bursa’da İz Bırakan Bir Manevi Önder: Somuncu Baba”, Prof. Dr. M. Fatih Köksal, “Efsanenin Efsanesi Yahut Kurgudan Olguya Ahi Evran”,  Prof. Dr. Hasan K. Yılmaz, “Devrin Sultanları ve Aziz Mahmûd Hüdâyi adlı bildirilerini sundular.

Dr. Okan Yeşilot’un kapanış konuşmasıyla son bulan sempozyumda sunulan bildirilerin kitabı, “Türk Dünyasının Manevi Liderleri” adıyla Yedisu Yayınevi tarafından yayınlandı..