Eğitim
Giriş Tarihi : 21-10-2021 23:13   Güncelleme : 21-10-2021 23:13

TÜBİTAK Projesi Yüksek Lisans / Doktora Bursiyeri İlanı

TÜBİTAK Projesi Yüksek Lisans / Doktora Bursiyeri İlanı

TÜBİTAK Projesi Yüksek Lisans / Doktora Bursiyeri İlanı

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Yonca Erkan tarafından yürütülmekte olan “Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli: İznik Örneği” başlıklı TÜBİTAK projesinde çalışmak üzere yüksek lisans ya da doktora öğrencisi burslu olarak desteklenecektir.

Projede, kent-kır bağlantılarını günümüze kadar koruyabilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan İznik kenti üzerinden, Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli bir Alan Yönetimi Koruma Modeli geliştirilecektir. Alan yönetimi, somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını hedefleyen bütüncül bakış açılarına, araştırma yöntemlerine, temsil ve görselleştirme tekniklerine ihtiyaç duymaktadır.

Bu projede önerilen Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli ile, yerel toplumsal-mekânsal oluşumların doğal ve yapay arazi örtü özelliklerini, sosyal ve ekonomik ve demografik yapılarını, göç örüntülerini, mimari miras ve yapılı çevre özelliklerini, uzun dönemli tarihsel süreçleri, yerel fırsat ve tehditleri saptayabilen ve görselleştirebilen, farklı bağlamlara uyarlamaya elverişli bir yöntem bilimsel çerçeve oluşturulması hedeflenmektedir.

Projede çalışacak yüksek lisans ya da doktor öğrencisinin;

Harita, Geomatik, Şehir Bölge Planlama ya da Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümlerinin birinden mezun,
Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda en az 2 yıl deneyimli,
ArcGIS (ArcGIS PRO, ArcGIS SURVEY) programını kullanabilen,
ArcGIS Enterprise ve WebGIS’e hakim,
Coğrafi veri üretim, yönetim, aktarım, birleştirme, temizleme ve kalite kontrolü konularında bilgili,
Veri tabanı konusunda deneyimli (SQL vb.),
Temel bilgisayar yazılım, donanım bilgisine sahip olması,
MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilmesi,
Seyahat engeli olmaması,
Teknik belgeleri takip edebilecek düzeyde iyi İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir.
Yüksek lisans ya da doktora öğrencisinin projede çalışma süresi 12 aydır.

Projede yer alacak yüksek lisans öğrencisine TÜBİTAK bursiyer ücreti 3000 TL ve KHAS öğrencisi olması durumunda Kadir Has katkı payı 1000 TL olmak üzere toplam 4000 TL / aylık burs verilecektir. Projede yer alacak doktora öğrencisine TÜBİTAK bursiyer ücreti 3500 TL ve KHAS öğrencisi olması durumunda Kadir Has katkı payı 1500 TL olmak üzere toplam 5000 TL /aylık burs verilecektir.

Bursiyer adayları 3 Kasım 2021 Çarşamba’ya kadar başvurabilirler. Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin başvuru için iznikprojesi@khas.edu.tr adresine e-posta yollamaları gerekmektedir.