Eğitim
Giriş Tarihi : 27-04-2022 15:24   Güncelleme : 27-04-2022 15:24

TÜBİTAK Projesi Doktora ve Yüksek Lisans Bursiyeri İlanı

TÜBİTAK Projesi Doktora ve Yüksek Lisans Bursiyeri İlanı

TÜBİTAK Projesi Doktora ve Yüksek Lisans Bursiyeri İlanı

Çekirdek Program öğretim üyelerimizden Dr. Zeynep Kutluata tarafından yürütülmekte olan “Osmanlı Modernleşmesinde ‘Dul Kadınlar’ ve ‘Dulluk’ Kavramı” başlıklı TÜBİTAK projesinde çalışmak üzere bir doktora öğrencisi, iki yüksek lisans öğrencisi burslu olarak desteklenecektir. Doktora öğrencisi 36 ay süreyle, yüksek lisans öğrencileri 27 ay süreyle projede çalışacaklardır.

Proje, Osmanlı modernleşme sürecinde dul kadınların deneyimleri ve dönemin dulluk algısı hakkında veri toplamayı, bu verileri tarihsel bağlamı içinde analiz etmeyi ve buradan yola çıkarak “dulluk” pozisyonu üzerinden Osmanlı modernleşmesinin farklı veçhelerinin toplumsal cinsiyet perspektifiyle yeniden okunmasını hedeflemektedir.

On dokuzuncu yüzyıl, modernleşmenin Osmanlı’da siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik alanda farklı düzeylerde, iç gerilim ve çatışmalarıyla birlikte görünür olduğu bir dönemdir. Bu sürecin çatışma ve uzlaşı noktaları ile birlikte görünür olduğu alanlardan biri de hukuktur. Tanzimat döneminde kurulan Nizâmiyye Mahkemeleri’nin, Şer’iyye Mahkemeleri’nin yanı sıra aktif olmaya başlaması ile birlikte hukuk alanı geleneksel/dini ve modern/seküler hukuk mekanizmalarının birlikte işlediği bir alan olmuştur.

Bu doğrultuda;

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde Nizâmiyye Mahkemeleri belgelerine odaklanılarak araştırma yürütülecek;
Kadı Sicilleri’nde dul kadınların dahil olduğu vakalar araştırılacak;
Arşivlerden elde edilen belgelerin kategorizasyonu yapılacak;
Araştırma sonunda elde edilecek data, online platforma taşınacak, benzer alanlarda çalışmak yürütmek isteyen diğer araştırmacıların da kullanabileceği şekilde açık-kaynak (open-source) bir veritabanına dönüştürülecek;
Seçilen belge ve metinlerin traskripsiyonu yapılacak ve online platformda paylaşılacaktır.
Araştırma sürecinde toplanan veriler eleştirel söylem analizi yöntemleri (Critical Discourse Analysis, CAD) aracılığıyla analiz edilecektir.
Projede çalışacak doktora öğrencisinden:

Şer’iyye Mahkemeleri ile Nizâmiyye Mahkemeleri belgelerinin taranması ve kaydedilmesi,
Seçilen belgelerin transkripsiyonu,
Seçilen belgelerin eleştirel söylem analizi yöntemleriyle değerlendirilmesi aşamasında proje yürütücüsü ile birlikte çalışması beklenmektedir.
Projede çalışacak yüksek lisans öğrencilerinden:

Şer’iyye Mahkemeleri ile Nizâmiyye Mahkemeleri belgelerinin taranması ve kaydedilmesi,
Seçilen belgelerin transkripsiyonu,
Seçilen belgelerin online platforma aktarılması beklenmektedir.
Bursiyerlerin;

On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihi alanında uzmanlaşma aşamasında olması,
İleri düzeyde Osmanlıca bilmesi,
Arşiv çalışması konusunda deneyimli olması,
Temel bilgisayar yazılımlarına hakim olması,
İstanbul’da ikamet etmesi,
Herhangi bir işte çalışmıyor olması beklenmektedir.
Projede yer alacak doktora öğrencisine TÜBİTAK bursiyer ücreti 5500 TL ve KHAS öğrencisi olmasında durumunda Kadir Has katkı payı 3000 TL olmak üzere toplam 8500 TL / aylık burs verilecektir.