Eğitim
Giriş Tarihi : 02-09-2021 13:15   Güncelleme : 02-09-2021 13:15

TÜBİTAK ARDEB 3501 Programı Doktora Bursiyeri İlanı

TÜBİTAK ARDEB 3501 Programı tarafından desteklenen “Türkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İş Gücünün Güncel (2017-2021) Görüntüsü” adlı projede çalışmak üzere bir doktora öğrencisine burs verilecektir

TÜBİTAK ARDEB 3501 Programı Doktora Bursiyeri İlanı

TÜBİTAK ARDEB 3501 Programı tarafından desteklenen “Türkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İş Gücünün Güncel (2017-2021) Görüntüsü” adlı projede çalışmak üzere bir doktora öğrencisine burs verilecektir. Proje, Dr. Öğr. Üyesi Elif Akçalı yürütücülüğünde KHASnde tamamlanacaktır. Burs alacak doktora öğrencisi, bir doktora sonrası araştırmacı, bir öğretim üyesi araştırmacı ve iki lisans bursiyerinden oluşan ekibe katılacaktır.

Proje, Türkiye ekranlarındaki güncel kadın temsillerinin ve kamera arkasındaki kadın iş gücünün çeşitliliğini, niceliğini ve sınırlarını ortaya koymayı, ekranın önü ve arkasındaki muhtemel bağlantılar kadar, dengesizliklerin ve kopuklukların kaynaklarını da araştırmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Türkiye’de 2017-2021 yıllarında sinema salonlarında ya da ulusal festivallerde gösterime girmiş tüm kurmaca filmleri, en çok izlenen 6 ulusal kanalın prime-time aralığında yayınlanmış tüm dizileri ve dijital platformların seçkisine alınmış tüm orijinal yapımları kapsamaktadır.

Bu tarihler arasında seyirci ile buluşmuş toplamda 700 diziye ve filme içerik analizi uygulanarak kadın rollerinin genel özelliklerinin tespiti yapılacak, ekiplerdeki iş gücü oranı ve meslek dağılımı toplumsal cinsiyete göre hesaplanacaktır. Elde edilen nicel veriler sektördeki çeşitli mesleklerde yer alan 40 kadın profesyonel ile yapılacak yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler sayesinde kişisel anlatılarla ilişkilendirilecek ve erkek-egemen bir iş ağına sahip olan sektörün içinde kadın öznelliği ve failliğinin (agency) ekran temsilleriyle ilişkisi olup olmadığı, bu ilişkinin ne şekillerde, hangi oranda ve hangi yollardan kurulduğu tartışılacaktır.

Projede çalışacak doktora öğrencisinin film çalışmaları, Türkiye sineması ve/ya televizyon dizileri, kadın sineması, feminist film kuramları ve kadın araştırmaları alanlarından en az birinde daha önce çalışma üretmiş olması veya en az birkaçına ilgi duyması beklenmektedir. Burs alacak öğrencinin bu alanlarda kendini geliştirmesi ve tez konusunu proje araştırması çerçevesinde seçmesi gerekmektedir.

Başvuru için son tarih 17 Eylül 2021 olup, proje 26 ay sürecektir. Doktora bursiyerinin KHAS öğrencisi olması beklenmektedir. Projede yer alacak doktora öğrencisine TÜBİTAK bursiyer ücreti (3500 TL) ile Kadir Has katkı payı (1500 TL) olmak üzere toplam 5000 TL aylık burs verilecektir.

Başvuru için Elif Akçalı’ya (elif.akcali@khas.edu.tr) projeye hangi alanlarda katkı sunabileceğinizi belirten niyet mektubu ve akademik özgeçmişinizi ekleyerek e-posta yollayabilirsiniz.