Eğitim
Giriş Tarihi : 02-10-2021 23:05   Güncelleme : 02-10-2021 23:05

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüzden Dr. Sibel Karadağ’a Mercator-IPM Araştırma Bursu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüzün hocalarından Dr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüzden Dr. Sibel Karadağ’a Mercator-IPM Araştırma Bursu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüzün hocalarından Dr. Sibel Karadağ, Mercator-IPM Araştırma Bursu Programı’nın iki tematik alanından biri olan AB/Alman-Türk İlişkileri kapsamında, “On the Eve of a New Deal: Scope, Actors and Methods” başlıklı proje önerisi ile Mercator-IPM 2021/22 bursiyeri olmaya hak kazandı. 

Mercator-IPM Burs Programı, Mercator Stiftung, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Politikalar Merkezi işbirliği ile bilimsel araştırmaları ve uygulamalı politika çalışmalarını teşvik etmek amacıyla verilen prestijli bir burs. Türkiye ile Almanya ve Avrupa arasındaki akademik, siyasi ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlayan bu program, özgür bilgi üretiminin ve fikir alışverişinin küreselleşmiş dünyanın zorluklarına ilişkin yaratılması elzem bir önkoşul olduğuna inanıyor.

Mercator-IPC Burs Programı, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa’dan uluslararası akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum uzmanlarının İstanbul Politikalar Merkezi’nde akademik ve pratik projeler üzerinde çalışmalarına olanak tanıyor.  

Dr. Karadağ’ın proje önerisinin temel hedefi, 2016 AB-Türkiye Mutabakatı’nın tabandan edinilecek bilgi üretimi çerçevesinde kapsamlı analizini yapmak ve mevcut siyasi ve toplumsal koşullar gözetilerek yakın gelecekte yenilenmesi beklenen mutabakata ilişkin politika önerileri sunabilmek. Bu proje, geçmiş deneyimlere, mevcut ihtiyaçlara ve politika önerilerine dikkat çekmeyi amaçlayarak tabandaki aktörlere ses vermeyi, çok yönlü ve uzun vadeli bir değerlendirme üretmeyi hedefliyor. Dünyanın ve eş zamanlı olarak Türkiye’nin en başat gündemlerinden biri olan yerinden edilme ve göç yönetimine ilişkin epistemik bir topluluk oluşturmaksa projenin bir diğer hedefi.

Mercator-IPM Araştırma Bursu bünyesinde sürdürülecek bu proje neticesinde, pek çok uluslararası yayın üretimi, konferans organizasyonu ve katılımı ile uluslararası işbirliği mümkün olacak.

Dr. Karadağ’ı kutluyor, araştırmasında başarılar diliyoruz.