Eğitim
Giriş Tarihi : 06-04-2022 13:26   Güncelleme : 06-04-2022 13:26

Seminars on Management – Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk

Seminars on Management - Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk

Seminars on Management – Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk

KHAS İşletme Bölümü'nün gözünde Seminars on Management etkinlik serisi, 7 Nisan İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk'ü konuk yapıyor.

Dr. Öztürk'ün “Siyasi bağlam bize ne anlatıyor? Türk mizah dergileri örneğinde ideolojik damgaların kalıcılığını anlamak” konuşmasını Zoom üzerinden takip edebilirsiniz.

Etkinlik dili.

Özet: Bu konuşma, aşağıdakiler için bağlama dayalı bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. farklı dönemlerde kurucuların ideolojik izlerinin kalıcılığındaki çeşitliliği anlamak. Politik koşulların ideolojik damgalama üzerindeki zamanla değişen etkisini, çok sayıda farklı damganın sonuçlarını kavramak için tartışıyoruz. Ağırlıklı olarak arşiv verilerine dayanan bir çoklu vaka çalışması araştırma tasarımı kullanarak, 1972'den 2015'e kadar Türk mizah dergilerinin siyasi karikatürlerindeki çeşitliliğin siyasi bağlamsal kaynaklarını araştırdık. Bulgularımız, ideolojik damgaların kalıcılığındaki varyasyonun kurucunun siyasi ideolojisi ile iktidardaki partinin ideolojisi, kurucunun temsil ettiği siyasi ideolojinin türü ve parti ideolojisi içinde zaman içinde değişim arasında uyum (uyumsuzluk) ile sonuçlanan siyasi değişiklikler. Baskıları çevreleyen siyasi bağlamların kalıcılığa nasıl yol açtığını ortaya çıkararak, damgalama teorisine ve Batılı olmayan bağlamlarda siyasi ideolojilerin örgütsel etkilerine katkıda bulunuyoruz.

Konuşmacı Hakkında: Deniz Öztürk, Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları Bölümü'nde Yardımcı Doçenttir. Bakırçay Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyorum. 2019-2020 yıllarında University of Edinburgh Business School'da doktora sonrası misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktorasını tamamladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde “Kurumsal Mantıklar ve Siyasi Ağların Bağlantı Noktasında: Türkiye'de Yeni Kurulan Yönetim Bölümlerinde Akademik Personel Alımı Örneği” başlıklı doktora tezi ile gerçekleştirildi. London School of Economics and Political Science (LSE) Kamu Politikası ve Yönetimi (MA) programından çift yüksek lisans derecesine ve Türkiye'deki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) MBA derecesine sahiptir. Lisans eğitimini 2008 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden aldı.

Araştırma ilgi alanları arasında kurumsal teori, eşitsizlik, alternatif organizasyon biçimleri ve tarihsel izler yer almaktadır. Şu anda mülteci işgücü piyasası entegrasyonu alanında eşitsizliklerin nasıl yaratıldığını ve sürdürüldüğünü inceleyen bir araştırma projesi üzerinde çalışıyor. Araştırması, içerik ve ideolojik söylem analizi gibi metinlerin nitel analizinin ve multimodal analiz gibi görsellerin her iki yöntemini de benimser. Son makalesi Journal of Management Inquiry'de yayınlandı. European Group of Organization Studies Colloquium (EGOS) ve Workshop on New Institutionalism in Organization Theory gibi önde gelen uluslararası konferans ve çalıştaylara katılmış ve araştırmalarını sunmuştur. Ayrıca Türkiye Bilim ve Teknoloji Kurumu (TÜBİTAK) ve ERASMUS + KA2 tarafından finanse edilen projelerde araştırmacı olarak çalıştı.

Yönetim Seminerleri
Konuşma Başlığı: “Siyasi bağlam bize ne anlatıyor? Türk mizah dergileri örneğinde ideolojik izlerin kalıcılığını anlamak”Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk, İzmir Bakırçay ÜniversitesiTarih: 7 Nisan Perşembe, 18.00 (GMT+3)Zoom Meeting ID: 899 4703 7301Zoom Linki: https://us02web.zoom.us/j/89947037301