Kültür Sanat
Giriş Tarihi : 06-06-2021 15:14   Güncelleme : 06-06-2021 15:14

Rektörümüz Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal’ın Mesajı

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,  Öncelikle vakıf üniversiteleri arasında kuruluş temelleri, eğitim ilkeleri, hümanist değerleriyle özel bir yere sahip olan Üniversitemizin tüzel kişiliğini temsil etmenin onur verici olduğunu belirtmek istiyor; sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum

Rektörümüz Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal’ın Mesajı

Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 

Öncelikle vakıf üniversiteleri arasında kuruluş temelleri, eğitim ilkeleri, hümanist değerleriyle özel bir yere sahip olan Üniversitemizin tüzel kişiliğini temsil etmenin onur verici olduğunu belirtmek istiyor; sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

3 Haziran itibarıyla devraldığım Rektörlük görevinin öncesinde ve tüm hazırlık süreçlerinde güven duygusunu bana derinden hissettiren Mütevelli Heyet Onursal Başkanımız ve Kurucu Vakfımızın Başkanı İnş. Yük. Müh. Sayın Fahamettin Akıngüç’e ve Sayın Gül Akıngüç’e, Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Sayın Bahar Akıngüç Günver’e, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcımız ve İKEK Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ful Akıngüç’e ve Mütevelli Heyet Üyelerimize, İKEK Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Lale Akıngüç’e şükranlarımı arz ederim.

Görevi devraldığım Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Erhan Güzel’e ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Nihal Sarıer’e, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Senatomuza, Dekanlarımıza, Meslek Yüksekokulu Müdürlerimize, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüze ve Genel Sekreterimiz Sayın Ender Rıza Ekici ve tüm idari kadromuza hazırlık sürecinde gösterdikleri içten destek için şükranlarımı sunarım.

İnsani değerlerden ödün vermeyen, çalışmalarını güven ve eşitlik ilkesi üzerine tesis ederek çalışma barışını temin etmiş; teknolojiyi, bilimi, eğitimi, sanatı, yenilikçi fikirlerle cömertçe, cesaretle ve içtenlikle destekleyen kurumlar için, başarı doğal bir sonuçtur. Bu nedenle,  Üyesi olmaktan gurur duyduğum ve 14. hizmet yılımı tamamladığım İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gururla devraldığım bu görevi, yeni ihtiyaçlara ve çağın gereklerine uygun olarak yerine getirmenin; bu bağlamda hayata geçireceğimiz projeler ile Üniversitemizi daha büyük başarılara taşımanın temel hedefimiz olduğunu ve bu hedefe ulaşmanın, ancak “Kültür Ailesi’ne aidiyet duygusu içinde sağlayacağınızdan emin olduğum katkınız ve desteğiniz” ile mümkün olabileceğini belirtmek isterim. 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 
25. yılını idrak etmeye hazırlanan Üniversitemizin bu güne kadar sahip olduğu değerleri korumak, daha da yüceltmek ve daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız. Pandemiyle birlikte ortaya çıkan koşullar çerçevesinde “dijital dünya” olarak anılan Dünyanın gereklilikleri de değişmiştir.

Üniversitemiz bu anlayışla, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da pandeminin gidişatına uygun olarak ve durum ne olursa olsun, her zaman olumlu yönlerini dikkate alarak,  mevcut durumu Kurum lehine sonuçlar çıkaracak biçimde analiz edebilmeli ve hedeflerini gerçekleştirebilmelidir. Bu anlayış, yapılacak her çalışma, üretilecek her projede temel hareket noktamız olmalıdır.

Yürüttüğümüz hizmet, bir kamu hizmetidir. Kültür’ün tüm paydaşlarıyla; öğrencilerimizle, mezunlarımızla, akademik ve idari kadrolardaki tüm çalışma arkadaşlarımla iletişimin benim için çok değerli ve öncelikli olduğunu bu vesileyle belirtmek isterim. Bu süreçte, Siz Çalışma Arkadaşlarımla her zaman iletişim içinde ve ulaşılabilir olacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. 
Bilime değer veren, demokratik, katılımcı, yeni fikirleri yüreklendiren, eğitime, araştırmaya ilham veren, toplumsal sorumluluğu güçlendiren çalışma ve eğitim ortamında başarılı ve sağlıklı nice güzel günlere… 

Sevgi ve saygılarımla.
                
            Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal 
                                Rektör 
             
 

.