Eğitim
Giriş Tarihi : 16-11-2021 20:27   Güncelleme : 16-11-2021 20:27

Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi Bölümü Hocalarımızın “Yeğya M. Dındesyan: Müziğin Unsurları” Adlı Kitabı Yayımlandı

Türk Musikisi Bölümü Hocalarımızın "Yeğya M. Dındesyan: Müziğin Unsurları" Adlı Kitabı Yayımlandı

Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi Bölümü Hocalarımızın “Yeğya M. Dındesyan: Müziğin Unsurları” Adlı Kitabı Yayımlandı

Türk Mûsikîsi Bölümü hocalarımızdan Doç. Dr. Sami Dural, Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kılıç ve Öğr. Gör. Semih Özdemir’in ortak bir kitapları yayımlandı.

18. Yüzyıl Osmanlı coğrafyasının çok kültürlü sosyal yapısından yansıyan bir figür olan Ermeni müzisyen, din adamı ve araştırmacı Yeğya M. Dındesyan’ın “Müziğin Unsurları” isimli eserini çeşitli bağlamlarda derinlemesine inceleyen hocalarımız bir açıklamalı çeviri, inceleme ve tıpkıbasım çalışması ortaya koydular. Hamparsum müzik yazısı ve Türk müziğinin yazılması hususunu ele alırken, aktardığı tablolarla Türk müziğinin dayandığı ses sistemine dair yeni bilgiler sunan kitap müzikoloji dünyasına duyurulur.

Kitabın kapak yazısı şöyledir:

“Bu kitap, Batı müzik yazısının aktif olarak kullanımından önce Türk müziği repertuvarının kaydedilmesi ve yaygınlaşmasında büyük önemi haiz olan Hamparsum müzik yazısını, Yeğya M. Dındesyan’a ait Müziğin Unsurları adlı kitabın açıklamalı çevirisi bağlamında ele almaktadır. Ermeni kilise müziğini muhafaza edebilmek amacıyla Khaz yazısından mülhem yeni bir anlayışla, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Hamparsum Limonciyan tarafından ortaya koyulan müzik yazısı, ilerleyen süreçte Türk müziği taraftarlarınca da benimsenmiştir. Ermeni kilise müziği geleneği ve Türk müziği çevresi, söz konusu müzik yazısı bağlamında kendilerine ait müzikal nüansları ifade etmişlerdir. Dındesyan, çalışmamıza konu olan kitabında bu iki tarafın söz konusu nüanslarını Hamparsum müzik yazısı üst başlığında, Batı müzik yazısı sisteminin perspektifiyle karşılaştırmıştır.”