Eğitim
Giriş Tarihi : 09-06-2021 04:06   Güncelleme : 09-06-2021 04:06

KHAS Finans Seminerleri – Ümit Gürün

Ümit Gürün, Teksas Üniversitesi, Dallas’ta muhasebe ve finansman profesörüdür

KHAS Finans Seminerleri – Ümit Gürün

Ümit Gürün, Teksas Üniversitesi, Dallas’ta muhasebe ve finansman profesörüdür. Prof. Gürün doktorasını Michigan State Universitesi’nden aldıktan sonra Teksas Üniversitesi, Austin (2010-2011) ve Harvard Üniversitesi’nde (2014) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Management Science dergisinde yardımcı editör ve NBER’de araştırmacı ekonomist olarak görev yapan Profesör Gürün’un araştırma alanları, finansal medya ve reklamcılığın varlık fiyatları üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere ampirik varlık fiyatlandırması ve kurumsal finans alanındaki çeşitli konulara odaklanmaktadır. Özellikle iletişim ağlarının firma değerlerini ve yatırımcı portföy tahsisini nasıl etkilediğiyle ilgilenmektedir.

Çalışmaları Science, Journal of Finance, Review of Financial Studies, Journal of Financial Economics, Journal of Accounting Research, Management Science ve Harvard Business Review gibi önde gelen dergilerde yayınlanan Prof. Gürün’ün son araştırması patent davalarının kurumsal inovasyon üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Bu bağlamda, patent dava politikasının inovasyon çıktıları üzerindeki etkilerini araştırmak için National Science Foundation (ABD) hibesine layık görülmüştür. Ayrıca, 2015 ve 2019 yılları arasında Management Science dergisi tarafından beş kez seçkin yardımcı editör ödülüne ve 2019 yılında Review of Financial Studies tarafından seçkin hakem ödülüne layık görülmüştür. Çalışmaları Fortune, Institutional Investor ve Economist’te referans gösterilerek popüler basında da dikkat çekmiştir.  

Etkinlik dili Türkçedir.

Tarih: 14, Haziran 2021 (Pazartesi), 17.00 (GMT+3)    Başlık: Are ESG ratings useful for asset allocation decisions? Why, why not? [ESG (Çevresel, Sosyal, ve Yönetişim) derecelendirmeleri varlık tahsisi kararları için yararlı mıdır? Niçin?]Zoom Meeting ID: 875 4610 4275Zoom Linki: https://us02web.zoom.us/j/87546104275