Eğitim
Giriş Tarihi : 06-04-2022 14:45   Güncelleme : 06-04-2022 14:45

KHAS CORE Talks – Dr. Yener Koç

KHAS CORE Talks - Dr. Yener Koç

KHAS CORE Talks – Dr. Yener Koç

KHAS CORE Talks serisinin yeni konuğu Dr. Yener Koç, 5 Nisan Salı günü saat 20:00'de “Geçişte Pastoral Göçebelik: Göçebe kabileler, Devlet ve Market inteenth-Centeenth-Ceny Kuzeydoğu Anadolu”  başlıklı bir konuşma yapacak.

Etkinlik İngilizcedir.

Özet: Bu konuşma, Kuzeydoğu Anadolu'nun pastoral göçebe kabilelerinin merkezileştirici bir imparatorluk devleti ile doğrudan ilişkileri nedeniyle deneyimledikleri siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümleri analiz ediyor. on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında genişleyen bir pazara entegrasyonları. Bu dönemin Osmanlı tarihine, hem merkez hem de sınır bölgelerinde artan devlet gücü damgasını vurdu. Bu dönemde, emperyal tebaa ile yönetim, vergilendirme ve zorunlu askerlik alanlarında doğrudan ilişkiler kurmayı amaçlayan bir dizi benzeri görülmemiş reform uygulamaya konuldu. Hareketliliklerinden dolayı devlet görevlilerinin doğrudan erişim, vergilendirme ve zorunlu askerlik uygulamalarının büyük ölçüde dışında kalan göçebe pastoral topluluklar, bu yeni gelişmelerden tamamen muaf kalamadılar. Devletin altyapı kapasitesinin artması, imparatorluk görevlilerinin yerleşikleştirme kampanyaları ve sınırların yapılması birkaç göçebe kabileyi içine alırken, pastoral ekonominin büyüyen bir imparatorluk pazarına entegrasyonunun artması, imparatorluğun pastoral göçebe kabileleri için geri dönüşü olmayan gelişmeler getirdi. Bu makale, bu yeni gelişmelerin göç kalıplarını, iç yapıları, geçim ekonomilerini ve ayrıca Kuzeydoğu Anadolu'nun pastoral göçebe kabilelerinin mekansal dağılımını nasıl etkilediği hakkında bazı açıklamalar sağlayacaktır.

Konuşmacı Hakkında: Yener Koç, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Yüksek Lisans (2012) ve Doktora (2020) derecelerine sahiptir. Doktora derecesinde Osmanlı, Pers ve Rus İmparatorluklarının Kesişiminde (1820'ler ve 1890'lar) Göçebe Pastoral Kabileler başlıklı tezinde, Kuzeydoğu Anadolu ve Küçük Kafkasya'nın pastoral göçebe toplumlarının, Orta Doğu'nun devlet kurma ve sınır oluşturma girişimlerinden nasıl etkilendiklerini ve bunlara nasıl tepki verdiklerini inceliyor. 19. yüzyılda Osmanlı, Pers ve Rus İmparatorlukları. Halen Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Başlıca araştırma alanları Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Doğu'nun sosyal ve ekonomik tarihi, kırsal ekonomi, çevre tarihi ve dijital beşeri bilimlerdir.