Eğitim
Giriş Tarihi : 12-08-2021 19:34   Güncelleme : 12-08-2021 19:34

İZÜe “Araştırma –Öğretim Görevlisi” Alınacaktır

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA –ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR                      Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09

İZÜe “Araştırma –Öğretim Görevlisi” Alınacaktır

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA –ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR

                     Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi  alınacaktır.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2021

Son Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 3 Eylül 2021

İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 15 Eylül 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 8 Eylül 2021

İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Tarihi: 20 Eylül 2021 Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, giriş sınavında örnek ders uygulaması yapacak olup, bu uygulamaları yönünden değerlendirileceklerdir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 15 Eylül 2021

İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 27 Eylül 2021

İstenen Genel Şartlar: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan istenen puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru dilekçesi indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

– İdare uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.