Eğitim
Giriş Tarihi : 07-09-2021 01:20   Güncelleme : 07-09-2021 01:20

İZÜ, Özel Gereksinimli Bireyler İçin Yapılan Çalışmaya Öncü Oldu

Sindh Madressatul Islam University Öğretim Üyesi Dr

İZÜ, Özel Gereksinimli Bireyler İçin Yapılan Çalışmaya Öncü Oldu

Sindh Madressatul Islam University Öğretim Üyesi Dr. Munir Moosa, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Bursu kapsamında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde çalışmalarını yürüten Dr. Munir Moosa, Özel Eğitimde Kapsayıcılığın desteklenmesi odağında yürüttüğü çalışmalar sonucunda; Türkiye ve Pakistan İçin Kapsayıcı İhtiyaç Temelli Eğitim Politikası Taslağı, 2021- 2025 Raporunu hazırlayarak sundu.

Özel gereksinimleri olan bireyler için eğitim savunuculuğu gün geçtikçe daha fazla desteklenmekte. Bununla birlikte eğitim politikalarının uygulamaya geçmesi ve sürekliliğinin kazanılmasında aksamalar görülebilmekte. İZÜ Öğretim Üyesi Dr. Nükhet Afat danışmanlığında, Dr. Munir Moosa tarafından hazırlanan raporda, kapsayıcı ihtiyaçları olan kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılayan bağlamsal eğitimin önemi vurgulamakta. Çalışmada aynı zamanda, özel gereksinimi olan bireylerin toplumda verimli üretken ve mutlu olabilmelerinin yolları aranmakta.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG’ler) ulaşmak yürütülen çalışmalardan önemli bir kısmı; özel gereksinimli bireylerin toplumsal katılımlarını vurgulamakta. Bu kapsamda “Sağlıklı yaşamların sağlanması ve her yaştan herkes için esenliğin desteklenmesi”, “Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitimin sağlanması ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesi”, “Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek” “Herkes için sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işi teşvik etmek”, “Ülkeler içinde ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltmak” hedeflenmekte.

Hazırlanan rapor kapsamında, alan uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen değerlendirmelere göre;