Eğitim
Giriş Tarihi : 28-09-2021 04:57   Güncelleme : 28-09-2021 04:57

İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Birimi’nde görevlendirilmek üzere açılan 2 öğretim görevlisi kadrosu için müracaat eden adayların ön değerlendirme işlemi sonucunda ilk 3 sıraya yerleşen adayların giriş sınavı (mülakatI) üniversitemiz Halkalı yerleşkesi, Diller Okulu Binası, DL116 numaralı dersliğinde, ekli duyuru listesinde belirtilen gün ve saatlerde, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11

İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Birimi’nde görevlendirilmek üzere açılan 2 öğretim görevlisi kadrosu için müracaat eden adayların ön değerlendirme işlemi sonucunda ilk 3 sıraya yerleşen adayların giriş sınavı (mülakatI) üniversitemiz Halkalı yerleşkesi, Diller Okulu Binası, DL116 numaralı dersliğinde, ekli duyuru listesinde belirtilen gün ve saatlerde, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, tarafımızdan yapılmıştır. Mülakatta, önceden duyurulduğu üzere, öğretim görevlisi adaylarından kendi tercihleri doğrultusunda İngilizce örnek bir ders vermeleri istenmiştir. Adaylar verdikleri örnek İngilizce ders sırasında, İngilizce konuşma becerileri, hazırladıkları ders materyalleri, kullandıkları yöntem ve teknikler ile öğrenci kabul ettikleri biz jüri üyelerini dersin içine çekebilmeleri ve aktif tutabilmeleri bakımından tarafımızdan 100 tam not üzerinden değerlendirilmişlerdir.
Buna göre;  13.08.2021 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi web sayfasında ilan edilen, öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adayların giriş sınavı (mülakat) ve genel değerlendirme sonuçları aşağıda gösterilmiştir.