Eğitim
Giriş Tarihi : 12-06-2021 20:26   Güncelleme : 12-06-2021 20:26

Herkese Açık Online Kolokyuma Prof. Dr. Banu Manav Konuk Oluyor

Herkese Açık Online Kolokyuma KHAS Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof

Herkese Açık Online Kolokyuma Prof. Dr. Banu Manav Konuk Oluyor

Herkese Açık Online Kolokyuma KHAS Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Manav, “Mimarlık ve Sanat-Tasarım: Estetik ve Pratik” başlıklı konuşmasıyla konuk oluyor.

Yaratım süreci bir fikir, bir kurgu veya soyut kavramlardan esinlenerek başlar, deneyimlerimize karşılık bulduğumuz, gerçek koşullara uygun sonuçlara ulaştığında anlam kazanır. Duyularımıza hitap eden zihinsel ve fiziksel bir süreç içeren mimarlık ile sanatın buluştuğu çizgide, bizi kuşatan çevre ile etkileşime girer, bir mimarlık yapıtını sosyo-kültürel bir olgu olarak sorgular, yorumlarız. Özne ile nesne merkezli yaklaşımlar söz konusu olduğunda mimarlıkta estetik ve eleştiri süreci başlar.

Bir mimarlık yapıtı, içinde bulunduğu bağlama uygun tasarlanmış güncel teknolojiyi, teknik bilgiyi kullanan ve estetik unsurlar içeren bir bütündür. Bu kolokyumda, bu genel çerçeveden konuya yaklaşılarak mimarlık yapıtının zihinde temellendirilen sürecinden, kişinin deneyimlediği estetik olguya, günümüzdeki tasarım üretim pratiğine, tüm fazların birlikteliği ve dinamikliği, yeninin her an belirme ihtimalinin olma durumu üzerinden bakılacaktır.

Tarih: 16 Haziran Çarşamba, 16:00

Zoom Meeting ID: 862 9233 6721

Youtube’dan canlı yayın yapılacaktır.