Eğitim
Giriş Tarihi : 08-07-2021 02:15   Güncelleme : 08-07-2021 02:15

Dr. Yasemin Yılmazer’in Projesine TÜBİTAK’tan Destek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dr

Dr. Yasemin Yılmazer’in Projesine TÜBİTAK’tan Destek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yılmazer’in ‘Üretra – Mesane Anastomozu İçin Biyobozunur Zımba Teli ve Laparoskobik Zımba Mekanizmasının Geliştirilmesi’ başlıklı projesi TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, SBÜ Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi ortaklığında gerçekleştirilecek.

Projede, erkeklerde sıklıkla görülen prostat adenokanseri vakalarında uygulanan radikal prostatektomi ameliyatlarında cerrahların yüksek maliyetli robotik cerrahiye ihtiyaç duymadan başarılı üretra-mesane anostomozu gerçekleştirilebilecekleri özgün biyobozunur zımba teli ve zımbalama mekanizmasının geliştirilmesi hedefleniyor.