Gündem
Giriş Tarihi : 17-06-2021 20:47   Güncelleme : 17-06-2021 20:47

Bahçelievler Belediyesi: 18.06.2021 ASKI TARİHLİ BAHÇELİEVLER (KOCASİNAN-YENİBOSNA) PLAN NOTLARI

18

Bahçelievler Belediyesi: 18.06.2021 ASKI TARİHLİ BAHÇELİEVLER (KOCASİNAN-YENİBOSNA) PLAN NOTLARI

18.06.2021 ASKI TARİHLİ BAHÇELİEVLER (KOCASİNAN-YENİBOSNA) PLAN NOTLARI

Bahçelievler İlçesi, Kocasinan(Kocasinan Merkez, Şirinevler, Soğanlı, Siyavuşpaşa, Cumhuriyet) ve Yenibosna (Yenibosna Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak, Çobançeşme) Mahallelerine ilişkin Kentsel Dönüşüme Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi 22.03.2021 tarihinde onaylanarak Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında 18.06.2021 tarihi itibariyle 1(Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

Bahçelievler İlçesinde Kentsel Dönüşümde İmar Haklarının Transferine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu

 

Belediyenin uygun göreceği imar parselinin tamamının, belediye adına bedelsiz devredilmesi halinde, parselin ruhsattaki net inşaat alanı veya boş parsel olması halinde meri imar planına göre hesaplanacak inşaat alanı, başka bir parselde kullanılabilir. Ancak transfer edilen parselde planda verilen inşaat alanı ve kat adedi %50’den fazla arttırılamaz. Transfer sonucunda belediyeye devredilen parsel; meydan, yol, park, otopark alanı dışında kullanılamaz. Belediyeye devir işleminden sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıp onaylanmadan uygulama yapılamaz. Belediye devir işleminden sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıp onaylanmadan söz konusu yere yapı kullanım izni verilmez, transfer yapılan parsel ya da parsellere U.İ.Planı yapılıncaya kadar tapusuna “İmarsız Alandır, yapılanamaz” şerhi düşürülecektir.

 

 

 

 

 

Bahçelievler İlçesi, Kocasinan (Kocasinan Merkez, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Cumhuriyet) ve Yenibosna (Yenibosna Merkez, Hürriyet, Zafer, FevziÇakmak, Çobançeşme) Mahallelerine İlişkin Kentsel Dönüşüme Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları

 

 

İlgili İdare tarafından tehlike arz etmesi sebebi ile tedbir amaçlı boşaltılan ve sonrasında ilgilisince veya İdarece yıkılan ya da yıkılacak yapılar ile, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda;

 

 

1-a) Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak v.b ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir.

 

1-b) 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre uygulama yapmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.

 

1-c) Zemin ve Temel Etüdü uygulama esasları ve rapor formatı esaslarına göre yapılacak zemin etüt raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

1-d) Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir.

 

 

Bahçelievler ilçesi Kocasinan (Kocasinan Merkez, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Cumhuriyet) ve Yenibosna (Yenibosna Merkez, Hürriyet, Zafer, FevziÇakmak, Çobançeşme) Mahallelerine İlişkin Kentsel Dönüşüme Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları

 

1- Mer’i imar planında Konut alanı veya Ticaret+Konut alanında kalan parsellerde min.600m2 parsel boyutunun sağlanması veya parsellerin tevhid edilerek başvuruda bulunulması halinde;