Eğitim
Giriş Tarihi : 22-09-2021 23:45   Güncelleme : 22-09-2021 23:45

Arapça Hazırlık Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

Üniversitemiz Arapça Hazırlık Birimi’nde görevlendirilmek üzere açılan 2 öğretim görevlisi kadrosu için müracaat eden adayların ön değerlendirme işlemi sonucunda ilk 7 sıraya yerleşen adayların giriş sınavı (mülakatI) üniversitemiz Altunizade yerleşkesi, AL226 numaralı dersliğinde, ekli duyuru listesinde belirtilen gün ve saatlerde, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11

Arapça Hazırlık Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

Üniversitemiz Arapça Hazırlık Birimi’nde görevlendirilmek üzere açılan 2 öğretim görevlisi kadrosu için müracaat eden adayların ön değerlendirme işlemi sonucunda ilk 7 sıraya yerleşen adayların giriş sınavı (mülakatI) üniversitemiz Altunizade yerleşkesi, AL226 numaralı dersliğinde, ekli duyuru listesinde belirtilen gün ve saatlerde, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, tarafımızdan yapılmıştır. Mülakatta, önceden duyurulduğu üzere, öğretim görevlisi adaylarından kendi tercihleri doğrultusunda Arapça yazılı sınavdan sonra örnek bir ders vermeleri istenmiştir. Adaylar verdikleri örnek Arapça ders sırasında, Arapça konuşma becerileri, hazırladıkları ders materyalleri, kullandıkları yöntem ve teknikler ile öğrenci kabul ettikleri biz jüri üyelerini dersin içine çekebilmeleri ve aktif tutabilmeleri bakımından tarafımızdan 100 tam not üzerinden değerlendirilmişlerdir.
Buna göre;  13.08.2021 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen, öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adayların giriş sınavı (mülakat) ve genel değerlendirme sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
REKTÖRLÜK ARAPÇA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME FORMU